Όμιλος φοιτητών με αναπηρίες

Ο Όμιλος Φοιτητών με Αναπηρίες και Φίλων ΦμεΑ ιδρύθηκε το 2019, και στοχεύει στην προσφορά οποιασδήποτε δυνατής στήριξης στους φοιτητές ΑμεΑ, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν και να δραστηριοποιηθούν στο περιβάλλον του Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, στόχος του ομίλου είναι η κοινωνικοποίηση των φοιτητών με αναπηρίες εντός και εκτός Πανεπιστημίου, μέσω εκδηλώσεων και διαφόρων δραστηριοτήτων. Δραστηριοτήτων όπως μουσική, χοροί, αθλητισμό, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, κινηματογράφο, debates κτλ. Ο Όμιλος ακόμα, έχει σαν σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των φοιτητών του ΠΚ και του ευρύτερου κοινού, όσο αφορά τους φοιτητές, άτομα με αναπηρίες. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως, ο Όμιλος επιδιώκει την υλοποίηση ενός πλήρους προσβάσιμου Πανεπιστημίου, για τα ΑμεΑ άτομα, που αυτό επιτυγχάνεται αργά και σταθερά . Η στήριξη νέων φοιτητών στον Όμιλο είναι μεγίστης σημασίας, για την διατήρηση του Ομίλου και την επίτευξη των στόχων του.  Ο Όμιλος ιδρύθηκε για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο μας, για αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμό, και διευκόλυνση προς οποιοδήποτε άτομο ταλανίζεται από κάποιο πρόβλημα Υγείας. Με την βοήθεια σας θα έχετε την ευκαιρία να αναδείξετε την ανθρώπινη πλευρά στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε.

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή