Όμιλος ΟΗΕ και ΕΕ

Σκοπός του Ομίλου είναι η ενημέρωση και η τριβή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου με το αντικείμενο και την εγγενή φύση των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ και ΕΕ). Επίσης, ο Όμιλος παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω εξοικείωση τους με το περιβάλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Όμιλος διοργανώνει συνέδρια προσομοίωσης των ανωτέρω διεθνών οργανισμών για τους φοιτητές του ΠΚ , διαλέξεις, ομιλίες που σχετίζονται με καίρια θέματα της διεθνούς κοινωνίας και επισκέψεις εντός Κύπρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται με τους στόχους του Ομίλου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Σήμερα

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Γκαλερί
Εγγραφή