Όμιλος ΟΗΕ και ΕΕ

Σκοπός του Ομίλου είναι η ενημέρωση και η τριβή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου με το αντικείμενο και την εγγενή φύση των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ και ΕΕ). Επίσης, ο Όμιλος παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω εξοικείωση τους με το περιβάλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Όμιλος διοργανώνει συνέδρια προσομοίωσης των ανωτέρω διεθνών οργανισμών για τους φοιτητές του ΠΚ , διαλέξεις, ομιλίες που σχετίζονται με καίρια θέματα της διεθνούς κοινωνίας και επισκέψεις εντός Κύπρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται με τους στόχους του Ομίλου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή