Κυπριακός όμιλος ενιαίας εκπαιδευσης (Κ.Ο.Ε.Ε.)

O Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) δημιουργήθηκε από φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου στην προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν την κυπριακή κοινωνία για θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και την αντιμετώπισή της, σε μια κοινωνία που η διαφορετικότητα αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει διοργανώσει σε συνεργασία με άλλους φορείς δεκάδες σεμινάρια ενημέρωσης, συνέδρια, εργαστήρια, ημερίδες και σειρά μαθημάτων νοηματικής γλώσσας, ενώ η παρουσία του ήταν αισθητή σε συνέδρια και σεμινάρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Στη σημερινή κυπριακή κοινωνία που η ανάγκη αναγνώρισης της διαφορετικότητας και σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες είναι επιτακτική όσο ποτέ, ο Όμιλος ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται με την παρούσα σελίδα σε όλους, έτσι ώστε μια μέρα η ενιαία κοινωνία να αποτελεί όχι όραμα για λίγους, αλλά πραγματικότητα για όλους!

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή