Όμιλος κοινωνιολογίας και κοινωνικής κριτικής

Σε αυτό τον Όμιλο φοιτητές από διάφορα τμήματα μπορούν να θίξουν κοινωνικά θέματα μέσω διαλόγου, συζήτησης, εκδηλώσεων και άλλων οργανωμένων δραστηριοτήτων. Προωθείται η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς και προβολή θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

 

Επίσης, ο Όμιλος στοχεύει στη συνεργασία με άλλους Ομίλους, οργανωμένα σύνολα και οργανισμούς, όχι μόνο στον χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, ε στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή