Όμιλος ψυχολογίας

Κύριος σκοπός του Ομίλου Ψυχολογίας είναι να προάγει την γενική επιστήμη της Ψυχολογίας, τόσο μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Επίσης, στόχος του Ομίλου είναι η συνεργασία με τους υπόλοιπους Ομίλους για να δημιουργήσουν μια ευχάριστη φοιτητική ζωή που θα προσφέρει ωραίες εμπειρίες μέσα από ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων τα μέλη του Ομίλου πραγματοποιούν εβδομαδιαίες συναντήσεις. Οι εκδηλώσεις μπορούν να είναι σε μορφή διαλέξεων (αυτή η μορφή συνήθως είναι η πιο συχνή), αλλά μπορούν να γίνουν και σε πιο πρακτική μορφή (πχ. mental health and yoga, όπου παραδίδονται μαθήματα yoga) ή σε συνδυασμό διάλεξης και πρακτικής εκδήλωσης.
Ο στόχος των εκδηλώσεων μπορεί να είναι εκπαιδευτικός μέσα από διαλέξεις, ψυχαγωγικός μέσα από διάφορες διαδραστικές εκδηλώσεις και εκδρομές ή και φιλανθρωπικός.

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή