Όμιλος Νομικής

Ο Όμιλος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε με στόχο την ενημέρωση τόσο των φοιτητών Νομικής όσο και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας για τη νομική επιστήμη. Επιδίωξη του Oμίλου, αποτελεί η εμπέδωση και η προώθηση της νομικής γνώσης μέσω της διεξαγωγής ποικίλων δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και διαλέξεων στα πλαίσια του Κυπριακού, του Ευρωπαϊκού αλλά και του Διεθνούς Δικαίου.

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή