Περιβαλλοντικός και φιλοζωϊκός όμιλος

Σκοπός του Ομίλου είναι η έμπρακτη και συστηματική προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, προσβλέποντας στην ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήμιο.

Μέσα από το πλαίσιο των δράσεων και δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος συμβάλλει στην υλοποίηση και επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο. Αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος αποτελούν τόσο τα ζώα όσο και τα φυτά. Η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτά αντικατοπτρίζει το επίπεδο πολιτισμού και την ανθρωπιά μας.

Ο Όμιλος έχει ως στόχο την προστασία και διαφύλαξη των φυσικών συνθηκών που εξασφαλίζουν τη διαβίωση και διατήρησή τους στο Πανεπιστήμιο, προσφέροντας έτσι ένα υγιές και ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον, τόσο για το προσωπικό όσο και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.

Παράλληλα, η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών του Πανεπιστημίου μέσω των δράσεων του Ομίλου, δύναται να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων που εκτιμούν και προστατεύουν το περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά, ανεξαρτήτως της κατάρτισής τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

This Month

Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Γκαλερί
Εγγραφή