Όμιλος Αρχαιολογίας

Ο Όμιλος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ιδρύθηκε το 2001 από φοιτητές του Tμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ο Όμιλος απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως κλάδου. Μέσω του Ομίλου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια κεραμικής, κοσμηματοτεχνίας κ.α.   Επίσης, ο Όμιλος εκδίδει κάθε χρόνο το περιοδικό «Οφέλτης» το οποίο περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν την Aρχαιολογία καθώς και  συνεντεύξεις. Στόχος του Ομίλου είναι αφενός να διδάξει στους φοιτητές τι είναι η Αρχαιολογία, και αφετέρου να αποτελέσει ένα «μέσο» ψυχαγωγίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σήμερα

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Γκαλερί
Εγγραφή