1. Εκδηλώσεις
  2. Παράκληση στην Παναγία
Σήμερα
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia
Recurring

Παράκληση στην Παναγία

Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα Κεντρικά του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως) Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Nicosia